VILLREINEN PÅ HARDANGERVIDDA

Villreinen er en art som lever i høyfjellet hele året.

Om sommeren er det slik at den har nok mat over store deler av fjellet og er noe mindre sårbar for forstyrrelser.

Om vinteren derimot er villreinen avhengig av ro og fred, idet maten er svært sparsommelig og i mange områder under mye snø og is. Den oppsøker derfor områder der det er mulig å finne mat. Villreinen går på sparebluss og vil helst ikke bevege seg så mye på denne tiden da den må spare energi for å komme gjennom vinteren.

På vinterstid er dette ofte opp mot Rv.7 over Hardangervidda, da det der foregår mye aktivitet som kiting, skigåing og hundekjøring.

Det er viktig at alle som bruker fjellet tar hensyn til villreinen.

Sesong/dato:
Hele året