VANDRING

Halne både er og betyr midt på vidda.

Herfra kan man gå innover vidda i alle retninger. Her nytes friheten under en åpen himmel; enten ved å følge stien eller finne sin egen vei. Uansett anbefaler vi kart og kompass i sekken. Fra Halne går det merkede stier til turisthytten Stigsuv og DNT hytta, Krækkja. Det er også populært å ta Halnekongen over Halnefjorden. Da kommer man nærmere Heinseter og DNT hytta, Rauhelleren.

Sesong/dato:
Juni-Oktober