Oppmøteplass: Halne Fjellstugu

Vi kan tilby fiske i Halnefjorden med forskjellige typer redskap, både stangfiske, bruk av oter og garn. Vi har tilrettelagt for fiske i to, fire eller sju dager. Fiskebestanden i Halnefjorden holder høy kvalitet og vi garanterer fisk fra fjorden. For et to dagers opphold med fiske garanterer vi fire kg fisk pr. pers. For etfire dagers opphold 7 kg og for en uke 9 kg fisk pr. pers. Du velger selv hvordan du vil legge opp fiske, mens vi vil kunne gi deg gode råd for hva som gir den beste fangsten. Opplegget inkluderer fiskeredskap, bruk av båt med motor og sikkerhetsutstyr. Vi ivaretar fangsten med innfrysing og kan stille med guide dersom det er ønskelig.

Pris: Pr. døgn med innkvartering og fullpensjon på Halne Fjellstugu kr. 1800,-.