Skitur på Hardangervidda

Skitur på Hardangervidda
Halne byr på et eldorado for alle som foretrekker kombinasjonen bortoverski og vakker natur.
Fra Halne er det mange turalternativer som følger kvistedeløyper, blant annet Krækkja,Heinseter, Sandhaug,
Rauhelleren, Stigstuv, Fagerheim, Tuva og Dyranut som alle er klassiske turmål.
Sesongen varer til langt ut i mai.