Kulturminner

Det er mye historie som har satt sine spor på område rundt Halne. Det har blant annet vært en tradisjon for jakt her oppe som strekker seg helt tilbake til steinalderen. I forbindelse med
«Hardangerviddaprosjektet for tverrvitenskapleg kulturforskning» (HTK), ble det tidlig på 70-tallet utført omfattende arkeologiske granskninger blant annet rundt Halnefjorden.

Bare spør oss hvis du er nysgjerrig på å få vite mer.