Opplev matlaging i kokegrop

Opplev matlaging i kokegrop

I forbindelse med 40 års markeringen av Hardangervidda Nasjonalpark ynskjer
me på Halne Fjellstugu å ta deg med på ein kulturhistorisk dag for å oppleva denne
fantastiske nasjonalparken. Gjennom historier, matlaging på steinaldervis og båttur vil me
syne deg noko av det Hardangervidda gjøymer.

Program Lørdag 7. august 2021:
Kl. 14.00 Frammøte på Halne Fjellstugu
– Avreise med Halnekongen til Skaupa
– Fortelling om Hardangervidda med Geirmund
– Matlaging i kokegrop og plankerøyking
– Sjefskokk, jeger og fiskar Reinhart Kulen står for matlaging og historier

Kl. 18.00 Båt fra Skaupa
Kl. 19.00 Båthuset
– kulturelt innslag
– rummegraut og spikjimat

Pris: 1150,- pr person som inkluderere:
– kaffi på Fjellstugu
– båttur t/r med Halnekongen
– foredrag om Hardangervidda Nasjonalpark
– foredrag om og tilbereding av steinaldermat, smaksprøver
– rummegraut og spikjimat i båthuset

Påmelding innan 5. august til post@halne.no eller telefon 53 66 57 12